strona_glowna_17.gif
graf/oliwia_20.jpg

Kim jesteśmy

Firma PICCOLO jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta Krakowa. Działa od 1 października 1999 r.

Firma zajmuje się prowadzeniem zajęć umuzykalniających w przedszkolach na terenie m. Krakowa oraz prowadzi Studio umuzykalniające dla dzieci PICCOLO. Zajęcia w Studio prowadzone są w sali Centrum Kultury im. Św. Jadwigi w Krakowie, ul. Łokietka 60.

Zajęcia prowadzą nauczycielki z przygotowaniem muzyczno-pedagogicznym, posiadające również staż i doświadczenie w pracy z dziećmi w w/w zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami dotyczącymi naszej działalności.
graf/przedszkole_25.jpg

Nasz regulamin

 • Rok szkolny trwa od października do czerwca, z podziałem na okresy 3-miesięczne:

  • październik - grudzień
  • styczeń - marzec
  • kwiecień - czerwiec
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki w godzinach:

  dzieci 3 letnie: 16.30 - 17.00
  dzieci 4 letnie: 17.10 - 17.40
  dzieci 5 letnie: 17.50 - 18.20
  dzieci 6 letnie: 18.30 - 19.00

  Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty pracy z dziećmi, liczebność uczestników zajęć w grupie jest ograniczona do 10 dzieci.
 • Wysokość opłat dla wszystkich grup wiekowych wynosi 300 złotych za trymestr ( 3 miesiące). Istnieje możliwość opłaty w 3 ratach miesięcznych po 100złotych.

  Przy zapisie dziecka na zajęcia pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata - "Wpisowe", w wysokości 50 złotych.

  W sytuacji zapisania dziecka na zajęcia w trakcie trwania trymestru, odpłatność będzie naliczana relatywnie do ilości zajęć pozostałych do końca trymestru.
 • Zajęcia są płatne trymestralnie do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego trymestr.

  • I trymestr: płatność do 10.10.2008
  • II trymestr: płatność do 10.01.2009
  • III trymestr: płatność do 10.04.2009

  Płatności należy dokonać w biurze Centrum Kultury w godz. 15.00 - 18.00 lub na konto C.K. Nr konta:
  44 1160 2202 0000 0001 6162
 • Uczestnik zajęć, z chwilą dokonania wpłaty, otrzymuje Kartę uczestnika zajęć, potwierdzającej prawo do udziału w zajęciach. Jest zobowiązany do przynoszenia i okazywania jej na zajęciach.
 • Nieobecność dziecka na zajęciach oraz rezygnacja z zajęć w trakcie trymestru nie uprawniają do zwrotu opłaty za zajęcia.
 • Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i przekazywania dziecka nauczycielowi na sali oraz do odbierania dziecka po zajęciach. W przypadku odbierania dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, osoba odbierająca zobowiązana jest do przedstawienia nauczycielowi upoważnienia wystawionego przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć ponosi nauczyciel. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza salą zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia.
 • Rodzice proszeni są o zaopatrzenie dziecka w strój do zajęć: długie czarne getry i baletki. Uzupełnieniem stroju jest nabyty odpłatnie w PICCOLO podkoszulek z nadrukiem firmowym PICCOLO
 • W przypadku dzieci młodszych i nieśmiałych jeden z rodziców uczestniczy w zajęciach wraz z dzieckiem.
 • PICCOLO zapewnia dzieciom uczestniczącym w zajęciach zestaw pomocy dydaktycznych oraz instrumentów perkusyjnych.
 • Rodzice dzieci 5- i 6-letnich, które uczestniczš w zajęciach, zaopatrujš dzieci w dzwonki chromatyczne i flety proste, z uwagi na konieczność doskonalenia techniki gry w domu, a w przypadku fletów, dodatkowo podyktowane to jest względami higienicznymi.
 • Na koniec trymestru PICCOLO organizuje zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których dzieci mają możliwość przedstawienia swoich osiągnięć.
 • PICCOLO prowadzi również indywidualną naukę gry na keyboardzie dla dzieci. Lekcje odbywają się w domu ucznia. Koszt lekcji ( 60 min) z dojazdem nauczyciela wynosi 50 zł.
graf/stroj_25.jpg
Strój PICCOLO.